Home - deped catanduanes

Search
Go to content

Main menu:

LATEST ISSUANCES

Activities for the Month of JULY, 2018
 • July 24, 2018(Batch 1); August 17, 2018(Batch 2) - Orientation-Workshop on the Enhanced Quality Assurance Workflow

 • July 19-21, 2018 - Division Roll Out of Grade 12 Career Guidance Program and Intensive Training on Mitigating Bullying and Handling Bullied Learners in School

 • July 5-8, 2018 - English Language Proficiency for Classroom Teachers and School Heads: A Module on Strengthening English Language Communication in Philippine Classroom

 • July 6-7, 2018 - Division Training-Workshops for Elem School Heads(Public and Private Schools) and PSDS (Batch 2) on Kindergarten Pedagogies, Child-Centered Approaches and Classroom-Based Management

 • July 17, 2018 - DICT CyberSecurity Caravan Invitation
 • July 17 & 18, 2018 - Division Consultative and Planning Conference for the Coduct of 2018 Division Technolympics

 • July 24, 2018 - Rescheduled date of Evaluation for HT-III from July 20 to July 24, 2018

 • July 24, 2018 - Orientation of Newly-Hired teachers on Teacher Induction Program (TIP)
 • July 23, 2018 - Assessment, Planning and Orientation of Key, Zonal Campus Journalism Advisers in the Elementary Level

 • July 27, 2018 - Plano ngPagdiriwang ng Wikang Pambansa

 • July 26-27, 2018 - Consultative Meeting with Regional ALS Focal Persons and Regional Accountants

 • August 6-8, 2018 - Basic Training Course for Barangay Literacy Volunteers on ALS New Curriculum
 • August 10-11, 2018 - Division Seminar-Orientation Workshop(DSOW) of the RPMS and PPST Facilittors/Speakers

 • August 1-4, 2018 - Division Training of Trainers in English for the Implementation of the Pedagogical Retooling in Mathematics, Languages and Science(PRIMALS) for Grades IV to VI Teachers

 • August 1-4, 2018 -Division Training of Trainers in Science for the Implementation of the Pedagogical Retooling in Mathematics, Languages and Science(PRIMALS) for Grades IV to VI Teachers
 • August 1-4, 2018 - Division Training of Trainers in Mathematics for the Implementation of the Pedagogical Retooling in Mathematics, Languages and Science(PRIMALS) for Grades IV to VI Teachers

 • August 2-3, 2018 - Division Enhancement Training-Workshop on Policy/Project Proposal, Crisis and Communication Management for District and School Information Officer

 • August 28, 2018 - Pansangay na Patimpalak sa Pagdiriwang ng Buwan ng Wkang Pambansan 2018                                                               read previous months activities. ..

Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2018-2019 and Secondary SY 2018-2019
Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2017-2018 and Secondary SY 2017-2018
Registry of Qualified Applicants for Senior High School (HUMMS, STEM 2017-2018)
Selection and Recruitment of Public Elementary & Secondary School Teachers for Teacher-I Position (SY 2017-2018)
List of DepEd Officials Sample Senior High School Class Program

ANNOUNCEMENT. . .

VACANCIES . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                     

KADALASANG TANONG SA SENIOR HIGH SCHOOL (SHS)

ANO ANG SENIOR HIGH SCHOOL (SHS)?
Saklaw ng Senior High School (SHS) ang huling dalawang taon ng K to 12, ang Grade 11 at Grade 12.  Sa SHS ang mga mag-aaral ay magtutungo sa isang Core Curriculum at mga Kurso sa ilalim ng kanilang napiling track.

NANGANGAHULUGAN BANG DAGDAG DALAWANG TAON ANG SHS SA HIGH SCHOOL?
Ang dagdag na dalawang taong ito ay magbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasanayang maghahanda para sa kanilang hinaharap, maging ito man ay sa:
Trabaho, Negosyo, Pagpapatuloy ng Tech-Voc Training, Kolehiyo

NANGANGAHULUGAN BA NA DAGDAG GASTOS ANG DAGDAG NA DALAWANG TAON NG HIGH SCHOOL?
Libre ang SHS sa pampublikong paaralan.  Mayroon ding Voucher Program para sa mga nagsipagtapos mula sa public junior high school at maging sa Educational Service Contracting (ESC) Beneficiaries ng mga pampribadong paaralan.

PAANO MAAAPEKTUHAN NG SHS ANG PAG-AARAL SA KOLEHIYO?
Ang SHS, bilang parte ng K to 12 Basic Curriculum, ay binuo base ng Commission on Higher Education (CHED) - ang kagawarang namamahala para sa pamantasan at unibersidad sa Pilipinas.
Sinisiguro ng Senior High School na mayroong sapat na kaalaman, kakayahan at kasanayang kinakailangan pagtungtong sa kolehiyo.

PAANO MAKAKAAPEKTO ANG K TO 12 SA COLLEGE CURRICULUM?
Ang  College General Education Curriculum ay magkakaroon  ng mas kaunting units.  Ang mga kursong nakuha na sa Basic Education ay matatanggal mula sa College General Education Curriculum.  Ang mga detalye ukol sa bagong GE ay matatagpuan sa CHED Memorandum Order No. 20, series of 2013.

KAILANGAN BA TALAGA ANG SHS?  KAILANGAN BANG TUMUNGTONG SA SHS?
Oo, ito ang nakasaad sa ating Batas (RA 10533).  Simula SY 2016-2017, dapat nang sumailalim sa Grade II at 12 upang makapagtapos mula sa High School.

KUNG HINDI TUTUNGTONG SA SHS, ANONG MANGYAYARI?
Ang isang studyante sa High School na hindi tutungtong sa SHS ay magiging isang Grade 10 completer at hindi isang High School Graduate.  Ang mga Elementary Graduate ay mga mag-aaral na nakapagtapos sa Grade 6, ang mga High School Graduates naman ay mga mag-aaral na nakapagtapos sa Grade 12.

MASISIGURO BA NG SHS ANG TRABAHO PARA SA MGA GRADUATES?
Hindi masisiguro ng SHS ang trabaho NGUNIT magbibigay ito ng mga sumusunod na oportunidad:

 • Malalagay ng standard requirements upang masigurong ang mga magsisipagtapos ay may sapat na kaalaman upang makapasok sa trabaho.

 • Maaari nang mag-apply para sa TESDA Certificate of Competency (COCs) at National Certificate (NCs) upang makapagbigay nang mas mainam na oportunidad sa trabaho.

 • Magbibigay ng partnership sa iba’t ibang kumpanya para sa mga kursong teknikal at bokasyonal.

 • Maaari nang magkaroon ng karanasan sa trabaho habang nag-aaral pa, at maaari na rin tanggapin agad ng kumpanya ang mga magsisipagtapos.

 • Isasama na rin ngayon ang mga entrepreneurship courses.  Dahil dito, maaari nang magtayo ng sariling negosyo pagkatapos o ipagpatuloy pa ang edukasyon hanggang kolehiyo.


SAAN MAKAKAKUHA NG IBANG IMPORMASYON UKOL SA SHS?
Maaari makakuha ng iba pang impormasyon sa www.deped.gov.ph  at sa social media accounts ng DepED.  Maari ring tanungin ang mga pinuno ng eskwelahan (pampubliko o pampribado) upang kumonekta sa DepED Division Office at tumulong mag organisa ng orientation seminars.

MAPaaralan
School mo, I-pin mo!

 
 
www.depedrovcatanduanes.com copyright 2015
Back to content | Back to main menu