Home - deped catanduanes

Search
Go to content

Main menu:

LATEST ISSUANCES
Activities for the Month of SEPTEMBER, 2019
 • September 3-5, 2019 -  Division Reorientation of DLP Development Team in AP Grade 8 on Critical Findings Cum Evaluation-Workshop of 3rd and 4th Quarters Prototype and Contextualized DLPs

 • September 4, 2019 - 2nd Barkada Kontra Droga Youth Camp

 • September 6, 2019 - Division Echo-Training Workshop on IS Nutrition Model(Lighthouse Schools)
 • September 6, 2019 - Planning Conference of MAPEH Trainers of the Division Training on the Critical Content of Grade 7 Music and Arts

 • September 20-21, 2019 - Division Finalization Workshop of Prototype and Contextualized Daily Lesson Plans(DLPs) in Science Grade 7 for Third and Fourth Quarter
 • September 13-14, 2019 - Division Evaluation-Workshop of Prototype and Contextualized Daily Lesson Plans(DLPs) in Science Grade 7 for Third and Fourth Quarter
 • September 3, 2019- Division Orientation on the Guidelines on the Implementation of the Joint Delivery Voucher Program for Senior High School Technical-Vocational-Livelihood Specializations (JDVP-TVL) for School Year 2019-2020
 • September 5-7, 2019 - Division Writeshop on the Finalization of Detailed Lesson Plan in Grade 8 English and Reading for the 3rd and 4th Quarter

 • October 1-2, 2019 - Division Patiribayan festival in Araling Panlipunan and SPED CUM ASEAN Quiz Competition

 • September 18-21, 2019 - Division Enhancement Training of Lerning Action Cell(LAC) Trainers/Facilitators in Araling Panlipunan and Social Sciences on K to 12 Critical Contents and Pedagogies

 • September 5, 2019- Division Memorandum No. 297 s. 2019 - National Teachers' Day/World Teachers' Day Celebration on October 5, 2019

 • September 12-14, 2019 - 2019 Division Elementary Schools Press Conference

 • September 5, 2019 - Writers' Orientation on Voter Education Integration in Elementary and Secondary Curriculum

 • September 10, 2019 - Division Orientation-workshop Forum on Suicide Awareness

 • September 16-18, 2019 - Validation/Try-out of Prepared Quarter 3 & 4 Science DLPs

 • September 19-21, 2019 - Palihan sa Pagsulat ng Banghay-Aralin sa Filipino (DLP Writeshop in Filipino)
 • September 23-26, 2019 - Division Validation/Try-out of the Regional DLP in English Grade 8 for the 3rd and 4th Quarters

 • September 25-27, 2019 - Division Training of Critical Content of Grade 7 Music and Arts

 • September 26-27, 2019 - Division Staff Orientation Workshop(DSOW) for the Conduct of Teacher Adviser Training Program(TATP)

 • September 11, 2019 - Orientation-Workshop on RPMS-IPCRF Data Collection System for Alternative Learning System (ALS) Teachers

 • September 27-28, 2019 - Division Workshop on Finalization of Daily Lesson Plan(DLPs) in Araling Panlipunan Grade 8 for Third and Fourth Quarters

 • September 29, 2019- Pamalakaya-Palihan sa Malikhaing Pagsulat sa Filipino
 • September 20, 2019 -2019 Division Secondary Schools Press Conference Awarding Ceremonies and Critiquing of the Top 10 winners of the school paper

 • September 19, 2019 - Division Seminar and Orientation Workshop(DSOW) of MAPEH Trainers in the Division Training on the Critical Content of Grade 7 Music & Arts
 • October 10-11, 2019 - 2019 Division Patiribayan festival Cum Technolympics for Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan(EPP) Technology Livelihood Education(TLE) and Technical-Vocational-Livelihood Track(TVL)

 • November 21, 2019 - 2019 Division On-the-Spot Science Competition

 • September 19, 2019 - Planning Conference for the Conduct of the 2019 Palarong Panlalawigan

 • September 23, 2019 - 3rd Division Regular  Management  Committee Meeting


 

  
                                                               read previous months activities. ..

Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2019-2020
Masterlist of Teacher Applicants for Kindergarten Y 2019-2020
Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2018-2019 and Secondary SY 2018-2019
Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2017-2018 and Secondary SY 2017-2018
Registry of Qualified Applicants for Senior High School (HUMMS, STEM 2017-2018)
Selection and Recruitment of Public Elementary & Secondary School Teachers for Teacher-I Position (SY 2017-2018)
List of DepEd Officials Sample Senior High School Class Program

ANNOUNCEMENT. . .

VACANCIES . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                     

KADALASANG TANONG SA SENIOR HIGH SCHOOL (SHS)

ANO ANG SENIOR HIGH SCHOOL (SHS)?
Saklaw ng Senior High School (SHS) ang huling dalawang taon ng K to 12, ang Grade 11 at Grade 12.  Sa SHS ang mga mag-aaral ay magtutungo sa isang Core Curriculum at mga Kurso sa ilalim ng kanilang napiling track.

NANGANGAHULUGAN BANG DAGDAG DALAWANG TAON ANG SHS SA HIGH SCHOOL?
Ang dagdag na dalawang taong ito ay magbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasanayang maghahanda para sa kanilang hinaharap, maging ito man ay sa:
Trabaho, Negosyo, Pagpapatuloy ng Tech-Voc Training, Kolehiyo

NANGANGAHULUGAN BA NA DAGDAG GASTOS ANG DAGDAG NA DALAWANG TAON NG HIGH SCHOOL?
Libre ang SHS sa pampublikong paaralan.  Mayroon ding Voucher Program para sa mga nagsipagtapos mula sa public junior high school at maging sa Educational Service Contracting (ESC) Beneficiaries ng mga pampribadong paaralan.

PAANO MAAAPEKTUHAN NG SHS ANG PAG-AARAL SA KOLEHIYO?
Ang SHS, bilang parte ng K to 12 Basic Curriculum, ay binuo base ng Commission on Higher Education (CHED) - ang kagawarang namamahala para sa pamantasan at unibersidad sa Pilipinas.
Sinisiguro ng Senior High School na mayroong sapat na kaalaman, kakayahan at kasanayang kinakailangan pagtungtong sa kolehiyo.

PAANO MAKAKAAPEKTO ANG K TO 12 SA COLLEGE CURRICULUM?
Ang  College General Education Curriculum ay magkakaroon  ng mas kaunting units.  Ang mga kursong nakuha na sa Basic Education ay matatanggal mula sa College General Education Curriculum.  Ang mga detalye ukol sa bagong GE ay matatagpuan sa CHED Memorandum Order No. 20, series of 2013.

KAILANGAN BA TALAGA ANG SHS?  KAILANGAN BANG TUMUNGTONG SA SHS?
Oo, ito ang nakasaad sa ating Batas (RA 10533).  Simula SY 2016-2017, dapat nang sumailalim sa Grade II at 12 upang makapagtapos mula sa High School.

KUNG HINDI TUTUNGTONG SA SHS, ANONG MANGYAYARI?
Ang isang studyante sa High School na hindi tutungtong sa SHS ay magiging isang Grade 10 completer at hindi isang High School Graduate.  Ang mga Elementary Graduate ay mga mag-aaral na nakapagtapos sa Grade 6, ang mga High School Graduates naman ay mga mag-aaral na nakapagtapos sa Grade 12.

MASISIGURO BA NG SHS ANG TRABAHO PARA SA MGA GRADUATES?
Hindi masisiguro ng SHS ang trabaho NGUNIT magbibigay ito ng mga sumusunod na oportunidad:

 • Malalagay ng standard requirements upang masigurong ang mga magsisipagtapos ay may sapat na kaalaman upang makapasok sa trabaho.

 • Maaari nang mag-apply para sa TESDA Certificate of Competency (COCs) at National Certificate (NCs) upang makapagbigay nang mas mainam na oportunidad sa trabaho.

 • Magbibigay ng partnership sa iba’t ibang kumpanya para sa mga kursong teknikal at bokasyonal.

 • Maaari nang magkaroon ng karanasan sa trabaho habang nag-aaral pa, at maaari na rin tanggapin agad ng kumpanya ang mga magsisipagtapos.

 • Isasama na rin ngayon ang mga entrepreneurship courses.  Dahil dito, maaari nang magtayo ng sariling negosyo pagkatapos o ipagpatuloy pa ang edukasyon hanggang kolehiyo.


SAAN MAKAKAKUHA NG IBANG IMPORMASYON UKOL SA SHS?
Maaari makakuha ng iba pang impormasyon sa www.deped.gov.ph  at sa social media accounts ng DepED.  Maari ring tanungin ang mga pinuno ng eskwelahan (pampubliko o pampribado) upang kumonekta sa DepED Division Office at tumulong mag organisa ng orientation seminars.

MAPaaralan
School mo, I-pin mo!

 
 
www.depedrovcatanduanes.com copyright 2015
Back to content | Back to main menu