Home - deped catanduanes

Search
Go to content

Main menu:

LATEST ISSUANCES
Activities for the Month of JULY, 2019
 • July 2, 2019 - Invitation from Children and Youth Wellness Technical Advocacy Center(CYWTAC), Inc

 • July 4-6, 2019 - Division Training-Workshop on Child-Centered Inclusion Strategies and DAP-ELLN for Teachers

 • July 4-6, 2019 (Cluster 1); July 11-13, 2019 (Cluster II) - Data Management and Information Requirements Orientation-Workshop for School Year 2019-2020

 • July 18, 2019 - 2nd Virac Municipal Dengue Summit

 • July 6-9, 2019 - DLP in Filipino - Grade 3

 • July 11, 2019 - Seminar on Stress Management and Dangers of Drug Addiction

 • July 7, 2019 - Completion Rites of the Division Mentoring Program for Alternative Learning System(ALS) Implementers in Teaching Numeracy

 • July 4-6, 2019 (Cluster-1); July 11-13, 2019 (Cluster 2) -Data Management and Information Requirements Orientation-Workshop for SY 2019-2020

 • July 12, 2019 - Division Critiquing of the Regional DLP in English Grade 8 for the 2nd Quarter

 • July 12, 2019- Planning Conference for Primals JHS in Science and Cross-Specialization Training to Gr 7 to Gr10 Science

 • July 13, 2019 - Reorientation on the Development of Contextualized Daily Lesson Plans for 2nd and 4th Quarter for Kinder to Grade 10 in All Learning Areas
 • July 15, 2019 - One-day Division Staff Orientation Workshop on Contextualized School-Based Management(SBM) Assessment, Processes and Tool(APAT)

 • July 26AM-Zone 4, PM-Zone 2; July 27, 2019-Zone 3, PM-Zone 1 - Re-Orientation on DepEd Partnerships Database(DPDS) Access

 • July 25-26, 2019 - Mid-year Division DRRM Coordination Meeting

 • July 18-19, 2019 - Division Validation of Learners with Special Educational Needs(LSENs) Enrolees in Inclusive Education-SPED

 • July 17-19, 2019 - Division Validation/Try-Out of Prototype and Contextualized Daily Lesson Plans(DLPs) in Araling Panlipunan, Grade 8, Second Quarter
 • July 18-19, 2019 - Division Writeshop on the Finalization of Detailed Lesson Plan in Grade 8 English and Reading for the 2nd Quarter
 • July 22-23, 2019 and July 29-30, 2019- Division Training of Trainers for the Schoo's Learning Action Cell (SLAC) in Enhancing Reading Skills through Pedagogical Retooling in English for Junior High School
 • July 25, 2019 - Division Orientation on Tobacco Control Program

 • July 17, 2019 - Coordination Meeting of the Catanduanes Sports Enthusiasts Association(CSEA), Technical Management Committee and Sports Discipline Representatives
 • July 30, 2019 - Division Staff Orientation Workshop(DSOW) of Training Managers and Learning Facilitators on Teachers Induction Program for Newly Hired Elementary, Junior and Senior High School Learners

 • July 26-27, 2019 - Division Finalization Workshop of Prototype and Contextualized Daily Lesson Plan(DLPs) in Science Grade 7 for Second Quarter
 • July 29-30, 2019 - Two-Day Division Roll-out on Contextualized School-Based Management(SBM)Assessment, Process and Tool (APAT) and Orientation-Workshop on the Preparation of Electronic School Report Card(eSRC)
 • August 3, 2019 - Fifth Division Secondary Mathematics Educators Congress -Advisory No. 65 s. 2019 - Fifth Division Mathematics Educators Congress

 • August 2, 2019 - Fourth Division Elem Mathematics Educators Congress - Advisory  No. 66 s. 2019 - Fourth Division Mathematics Educators Congress

 • August 7-10, 2019 (4 Batches) - Division Orientation on Property and Supply Management System including Duties, Responsibilities and Accountabilities for the DCP and Training-workshop on the Use of Differenct DepEd Information Systems

                                                                read previous months activities. ..

Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2019-2020
Masterlist of Teacher Applicants for Kindergarten Y 2019-2020
Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2018-2019 and Secondary SY 2018-2019
Registry of Qualified Applicants for Elementary SY 2017-2018 and Secondary SY 2017-2018
Registry of Qualified Applicants for Senior High School (HUMMS, STEM 2017-2018)
Selection and Recruitment of Public Elementary & Secondary School Teachers for Teacher-I Position (SY 2017-2018)
List of DepEd Officials Sample Senior High School Class Program

ANNOUNCEMENT. . .

VACANCIES . . .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                     

KADALASANG TANONG SA SENIOR HIGH SCHOOL (SHS)

ANO ANG SENIOR HIGH SCHOOL (SHS)?
Saklaw ng Senior High School (SHS) ang huling dalawang taon ng K to 12, ang Grade 11 at Grade 12.  Sa SHS ang mga mag-aaral ay magtutungo sa isang Core Curriculum at mga Kurso sa ilalim ng kanilang napiling track.

NANGANGAHULUGAN BANG DAGDAG DALAWANG TAON ANG SHS SA HIGH SCHOOL?
Ang dagdag na dalawang taong ito ay magbibigay sa mga mag-aaral ng mga kasanayang maghahanda para sa kanilang hinaharap, maging ito man ay sa:
Trabaho, Negosyo, Pagpapatuloy ng Tech-Voc Training, Kolehiyo

NANGANGAHULUGAN BA NA DAGDAG GASTOS ANG DAGDAG NA DALAWANG TAON NG HIGH SCHOOL?
Libre ang SHS sa pampublikong paaralan.  Mayroon ding Voucher Program para sa mga nagsipagtapos mula sa public junior high school at maging sa Educational Service Contracting (ESC) Beneficiaries ng mga pampribadong paaralan.

PAANO MAAAPEKTUHAN NG SHS ANG PAG-AARAL SA KOLEHIYO?
Ang SHS, bilang parte ng K to 12 Basic Curriculum, ay binuo base ng Commission on Higher Education (CHED) - ang kagawarang namamahala para sa pamantasan at unibersidad sa Pilipinas.
Sinisiguro ng Senior High School na mayroong sapat na kaalaman, kakayahan at kasanayang kinakailangan pagtungtong sa kolehiyo.

PAANO MAKAKAAPEKTO ANG K TO 12 SA COLLEGE CURRICULUM?
Ang  College General Education Curriculum ay magkakaroon  ng mas kaunting units.  Ang mga kursong nakuha na sa Basic Education ay matatanggal mula sa College General Education Curriculum.  Ang mga detalye ukol sa bagong GE ay matatagpuan sa CHED Memorandum Order No. 20, series of 2013.

KAILANGAN BA TALAGA ANG SHS?  KAILANGAN BANG TUMUNGTONG SA SHS?
Oo, ito ang nakasaad sa ating Batas (RA 10533).  Simula SY 2016-2017, dapat nang sumailalim sa Grade II at 12 upang makapagtapos mula sa High School.

KUNG HINDI TUTUNGTONG SA SHS, ANONG MANGYAYARI?
Ang isang studyante sa High School na hindi tutungtong sa SHS ay magiging isang Grade 10 completer at hindi isang High School Graduate.  Ang mga Elementary Graduate ay mga mag-aaral na nakapagtapos sa Grade 6, ang mga High School Graduates naman ay mga mag-aaral na nakapagtapos sa Grade 12.

MASISIGURO BA NG SHS ANG TRABAHO PARA SA MGA GRADUATES?
Hindi masisiguro ng SHS ang trabaho NGUNIT magbibigay ito ng mga sumusunod na oportunidad:

 • Malalagay ng standard requirements upang masigurong ang mga magsisipagtapos ay may sapat na kaalaman upang makapasok sa trabaho.

 • Maaari nang mag-apply para sa TESDA Certificate of Competency (COCs) at National Certificate (NCs) upang makapagbigay nang mas mainam na oportunidad sa trabaho.

 • Magbibigay ng partnership sa iba’t ibang kumpanya para sa mga kursong teknikal at bokasyonal.

 • Maaari nang magkaroon ng karanasan sa trabaho habang nag-aaral pa, at maaari na rin tanggapin agad ng kumpanya ang mga magsisipagtapos.

 • Isasama na rin ngayon ang mga entrepreneurship courses.  Dahil dito, maaari nang magtayo ng sariling negosyo pagkatapos o ipagpatuloy pa ang edukasyon hanggang kolehiyo.


SAAN MAKAKAKUHA NG IBANG IMPORMASYON UKOL SA SHS?
Maaari makakuha ng iba pang impormasyon sa www.deped.gov.ph  at sa social media accounts ng DepED.  Maari ring tanungin ang mga pinuno ng eskwelahan (pampubliko o pampribado) upang kumonekta sa DepED Division Office at tumulong mag organisa ng orientation seminars.

MAPaaralan
School mo, I-pin mo!

 
 
www.depedrovcatanduanes.com copyright 2015
Back to content | Back to main menu